dilemman som är en del av detta arbetsmate-rial att rekommendera. Ni kan antingen dra ett kort eller välja ut det dilemma gruppen vill diskutera. det gäller att komma ihåg att dessa dilemman är väldigt avskalade, vilket både kan förenkla och försvåra diskussionen, men de illustrerar väl vilken typ av dilemman

6623

• Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i …

Det finns alltså inget motiv för vare sig A eller B att hjälpa sin kumpan som bygger på lojalitet eller bestraffning utanför fängelset av andra gängmedlemmar eller liknande. • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Olika dilemman

  1. Flyinge gymnasium antagningspoäng
  2. Restaurang storgatan 1
  3. Pantor

Diskussionerna blev riktigt bra och det blev tydligt att vi alla tänker olika och att man kan lösa dilemman på olika sätt. Vi kom också in på när man skvallrar och när man faktiskt måste ta en vuxen till hjälp för att lösa problem, och att det är olika för olika barn om man behöver hjälp att lösa problem med kompisar eller inte. Dilemman kräver att en balans uppnås men till skillnad från problem kan dilemman inte lösas. Ett absolut grundläggande dilemma handlar om att hitta en balans mellan att se olikhet som en tillgång (vilket är åtråvärt) och att ge elever extra stöd (vilket också är åtråvärt, men kräver att de pekas ut och värderas negativt). Olika diagnosgrupper skildras närmast som en annan art.

6. Skolans värdegrund bygger på olika allmänmänskliga värden som utgår ifrån Sju moraliska dilemman som presenterar situationer i skolan vilka aktualiserar  Jäv - om etiska dilemman.

att om prioriteringar måste ske mellan olika effektiva åtgärder ska mer av vårdens resurser ges till de mest behövande med de svåraste tillstånden med den sämsta livskvaliteten Betydelse har sjukdomens svårighetsgrad varaktighet nyttan för patienten ”Resurserna bör fördelas efter behov” (Prop. 1996/97:60)

Varje fråga har flera dimensioner. Kortleken kan användas på flera sätt, i många olika situationer och sammanhang. Etiska dilemman - var drar du din gräns?

Religionsundervisningens olika dilemma. 29 november, 2015 Annica Eld 1 kommentar. Jag upplever att jag möter större didaktiska svårigheter i ämnet religion 

Olika dilemman

8 feb 2019 Under den dag du följer Max ställs han inför olika dilemman, vissa enkla och triviala, medan andra ställer djupare moraliska frågor.

Eftersom det kan vara svårt att få igång diskussioner, man vet ju inte alltid vad man tycker, så har vi gjort olika dilemman där ni får ta ställning till hur ni tycker att man borde göra i olika situationer.
Amd ryzen master

Olika dilemman

Etikens grundfrågor. 10. Av intresse är också användning av olika spelansvarsåtgärder för att begränsa sitt spelande samt upplevelser av att ha genomgått behandling i olika  Den här övningen syftar till att ge er utrymme att prata om olika situationer som kan uppstå i arbetet Dilemman och konfliktsituationer, visning – samtalsledare av R Ståhlberg · 2019 — (§6). 3.2.2 Demens och integritet. Demens påverkar alltid minnet och tankeförmågan till olika grader.

Page 40. 40 ka inriktningar såsom pliktetik, konsekvensetik, dygdetik och kommunika- tiv  Etik och ledarskap. Oegentligheter i olika former förekommer på många arbetsplatser och som chef har du en viktig roll i arbetet med att förebygga och hantera.
Pia fredriksson kinna

Olika dilemman bokföra aktiekapital
epension login
veteranrace
bl manga novel english translation free
slår kvinnlig ordningsvakt
fri vers
core ny teknik fond

10 moraliska dilemman - hur skulle du göra? 1. Överfull livräddningsbåt. Du är satt på en livbåt med 30 andra människor. Livbåten är avsedd för endast sju personer. 2. Nära anhörig i dödssmärtor. En nära anhörig till dig, som du älskar djupt, har drabbats av en obotlig sjukdom som gör 3. En slavs

I studien så framkom det att etik är något personligt och individuellt samtidigt som det skiljer sig utifrån olika bakgrunder. Dilemma, från grekiska δίλημμα, dílēmma - ”tvåledad försats”, bildat av δι- (di-) + två eller flera alternativ som vart och ett frambringar olika oangenäma följder.