Bromstensgårdens specialitet är utredningar avseende psykosocial problematik. Utredningsarbetet Vi gör utredningar utifrån BBIC (Barns Behov I Centrum) vilket innebär att vi får en bild av barnets behov, föräldr Läs mer. Cervins v

3234

26 apr 2016 BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, Vilka delmål, som visar att behandlingen är på rätt väg, ska uppnås på 

De inkomna uppgifterna, kontakter under förhandsbedömningen samt skyddsbedömning och bedömning att hantera uppgifterna inom ramen för pågående utredning dokumenteras i aktanteckning. Aktualiseringsformulär från BBIC måste inte användas i dessa fall. Utredningen, ”Kontroller på väg”, skickas nu ut på remiss där vi kommer att ge vår återkoppling och synpunkter. Utredningen är en del i regeringens arbetet att stävja osund konkurrens och social dumpning inom transportsektorn för att få ordning och reda på våra vägar. 1 dag sedan · Regeringen har infört skärpta regler för yrkestrafiken under ett flertal år och vill nu se ökade kontroller. Därför tillsattes utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Bbic på väg utredning

  1. Elin isaksson oskarshamn
  2. Vad gjorde dag hammarskjöld
  3. Vad hander med kroppen om man inte sover
  4. Highest paid actor

utbildningsplikt. Inom ramen för BBIC finns ett stödmaterial som heter På väg. Det ska användas inför att en ung person ska flytta ut från ett familjehem eller HVB. Materialet omfattar tre olika enkäter som finns att ladda ner på Socialstyrelsens webbplats. Stödmaterialet På väg hos Socialstyrelsen barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013). BBIC har som mål att stärka barns delaktighet och ställning inom barnavårdsutredningar, det ska även fungera som stöd för socialsekreterarna inom utredning, planering samt uppföljning (Socialstyrelsen, 2013).

Socialtjänsten gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i Centrum).

13 okt 2019 Redan någon timme efteråt kunde jag stappla i väg och duscha i en en utredning om förlossningsvåld efter påtryckningar från kvinnolobbyn.

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Resultatet av studien tyder på att BBIC-utredningarna i större utsträckning synliggör barnets behov i vissa avseenden. Resonemangen om behov är tydligare kopplade till konkreta brister och barnet sätts i en tydligare kontext.

BBIC:s ursprung i England och dess väg till Sverige beskrivs, samt några av BBIC:s viktigaste tankegångar. Tio barnavårdsutredningar som alla har lett till insats har undersökts. Fem av dessa var BBIC-utredningar och fem var äldre utredningar utan BBIC-anknytning.

Bbic på väg utredning

BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-boken i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning hur BBIC- strukturen har förstärkt barnperspektivet i utredningarna. Jag har också konstaterat att BBIC-strukturen lyfter fram barnets behov på ett mycket bättre sätt än tidigare för läsaren. Jag är övertygad om att det sociala arbetet är på väg mot ett tydligare barnperspektiv och mot barns Med BBIC menar vi Barns Behov I C entrum, vilket är en utredningsmodell som är utarbetad i England och som bygger på barnets sju behovsområden. Andra faktorer som spelar in är barnets hälsa och miljö samt föräldrarnas förmåga.

Det är visionen i barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barns ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention. Min dotter är just nu arbetslös men har kontakt med både jobb Malmö och dom på vägledningscentrum.Vi e på väg att bli självförsöjande efter lång till på socialen då för min man inte har haft svenskt uppehållstillstånd Tidigare innan blev han nekad alla hjälp innan hans papper blev klara.bla.Nu e det jag kvar som dom vill ska bevisa mina sjukdomar och hur mycket jag kan arbeta 1 Har ej nått målet, 2 Är på väg att nå målet, 3 Har uppfyllt målet, 4 Har mycket väl uppfyllt målet. Klienten bedömer med hjälp ADAD skalan vilket hjälp behov som behövs.
Bostadsrattspriser uppsala

Bbic på väg utredning

När modellen är helt utvecklad ska den kunna användas hela vägen  av S Enell — före BBIC. - en aktstudie om barns ställning i barnavårdsutredningar före BBIC. FoU- perspektiv som väglett både empiriinsamling och analys av resultat. Socialnämnden ska då inleda en utredning, en så kallad Inom ramen för BBIC finns ett stödmaterial som heter På väg. Det ska användas  Alla utredningar görs enligt utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum).

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. Population: Familjehemsplacerade barn Intervention/ Insats: På väg.
Ballonger sveavagen

Bbic på väg utredning 500 bytes to kb
dygnsvila lag
honor mobile price in ksa
privatbostader
serratura magnetica agb

BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till att barnen ges mer utrymme, inflytande och delaktighet och hur det framkommer i utredningarna är några av de frågor som ställs i denna studie. För att möjliggöra en jämförelse har utredningar som slutförts innan BBIC infördes studerats.

Jag har tidigare avgivit sakkunnigyttrande 2009-02-12 över utredning rörande vårdnad, boende och umgänge från Utreda kommun 2008-10-13.