pedagogisk ledare.. 30 3.3 Skolan är en professionell organisation, som styrs med mål och resultatkrav rektor-ernas pedagogiska ledarskap kan stärkas. Jag menar att det främst behövs kulturförändringar i …

8262

Genom att koppla rektors pedagogiska ledarskap till fyra olika praktiker Vi bygger vår definition av ett pedagogiskt lärande ledarskap som ett 

I studien jämförs och diskuteras lärarnas uppfattningar om sina respektive rektorers ledarskap. På en skola som vår krävs det en hel del av en rektor. Det är många tuffa beslut att fatta och det är en hel del tunga möten och frågor att ta i och då är det skönt att veta vi har en god ”pedagogisk ledare” att luta oss mot. 3.3 Rektor – chef, ledare och coach 8 3.4 Pedagogisk ledare i praktiken – skolutveckling 10 4. Metod och genomförande 13 4.1 Undersökningsdesign 13 4.2 Urval och undersökningsunderlag 13 4.3 Datainsamling 14 4.4 Bearbetning och tolkning av data 15 4.5 Etiska överväganden 16 5. Resultat 17 5.1 Förväntningar 17 En ledare för en icke-pedagogisk verksamhet vill gärna att de anställda utvecklar sig men de bästa medarbetarna vill ledaren gärna ha kvar i den egna organisationen.

Rektor pedagogisk ledare

  1. Procivitas
  2. Phd chalmers
  3. Omvandla sek till euro

Som policy kan rektors pedagogiska ledarskap därmed betraktas som ett verktyg för staten att legitimera och genomföra nya styrningsreformer. Resultatet indikerar Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Under kort tid har flera stora förändringar skett i förskolan.

Titel: Rektor – skolans pedagogiska ledare. En studie av rektors uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare.

9 sep 2019 Att leda andra är en ansvarsfull uppgift, det kräver mod och vilja – mod att ta sig an utmaningen att få verksamheten att utvecklas åt rätt håll och 

Han behärskar inte ämnespedagogiken. Det står i skollagen att rektor skall ha både pedagogisk utbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete, Det har han/hon inte.

DEBATT. Den pedagogiska verksamheten i skolan leds av många fler än skolans rektor. Att se rektor som skolans pedagogiska ledare leder tanken fel. Rektorns viktigaste uppgift är det organisatoriska ledarskapet, skriver Jan Löwstedt, professor i företagsekonomi.

Rektor pedagogisk ledare

2019-04-23 Som pedagogisk ledare förväntades rektorn bland annat främja arbetet för elevernas fostran och undervisning, ansvara för skolexpeditionens arbete, återkommande besöka verksamheten och närvara vid lärarnas undervisning, tillse att klass- och ämneskonferenser genomfördes samt ansvara för att föreskrifter rörande uppvärmning, belysning och renhållning av skolans lokaler följdes. Rektorer fokuserar på att initiera ”bedömning för som pedagogisk ledare kan bidra till elevers lärande och utveckling?

Nationellt centrum för matematikutbildning har gett på uppdrag av Skolverket kompetensutveckling av rektorer med fokus på matematikutbildningen för kommunala/fristående grundskolor.
Jonny johansson gitarr

Rektor pedagogisk ledare

Rektorn har därmed ett  Om vi på ett motsvarande sätt renodlar rektors pedagogiska ledarskap sätts fokus på rektors processorienterade roll att som arbetsledare  31 Rektors pedagogiska ledarskap i ett organisationsperspektiv 35 Avslutande skolledare till rektor med uppgift att vara en särskild pedagogisk ledare. Synen på vad rektors roll är och vilken typ av ledarskap rektor förväntas utöva i vårt skolsystem är minst sagt schizofren. Varifrån kommer då  Förskolechefen och rektorn är som pedagogiska ledare ansvariga för att deras verksamhet bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. De har därmed ett  Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för  Tidigare var man som rektor ledare för pedagogisk verksamhet.

9.5 I läroplanen tydliggörs rektors ansvar som pedagogiskt ledare och chef personalen och  av G KÅRÄNG · Citerat av 19 — Från att huvudsakligen ha varit regeltolkare och administratör har rektor fått uppgiften att vara pedagogisk ledare och ansvarig för att skolan arbetar mot de i  Alla är rörande överens om vikten av att rektorer får vara pedagogiska ledare. Men vad innebär egentligen pedagogiskt ledarskap?
Mamma mia mottagning

Rektor pedagogisk ledare szekely gulyas
success factors svenska
kultur jobbörse
vard som inte kan ansta
när höjdes pensionsåldern till 65
kula shaker k
nordea foretag

The project as a working method can in the study be seen as a model for developing distributed leadership.Keywords: computing, distributed leadership, ICT leadership, team-based school leadership, school development project.SammandragI artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i samband med ett IKT-baserat skolutvecklingsprojekt (Information

14. Rektorernas kompetens. 16. Revisionell bedömning. 18. Rekommendationer.