Patientnämnden Skånes årsberättelse 2018 (pdf) Utredning - En väg in. Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) har på uppdrag av Patientnämnden Skåne utrett möjligheten att skapa en enhetlig ingång för patientklagomål där Patientnämnden skulle kunna vara en samlad ingång för hantering av patientklagomål.

6003

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål. Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Om du är under 18 år, agerar patientnämnden med hänsyn till din ålder. Det går bra att vara anonym i dina kontakter med oss.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i 2020-03-24 Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt. Patientnämnden-Etiska nämnden (öppnas i nytt fönster) Nedan finns en broschyr om Patientnämnden att ladda ner. Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål.

Patientnämnden anmälan

  1. Teknisk forvaltning horsens
  2. Sva undervisning material
  3. Värmdö gymnasium natur natur
  4. Coping process define

Nämndens ansvar är att med hjälp av patienternas klagomål  Du kan vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål på Om du vill anmäla något som du inte är nöjd med i hälso- och sjukvården eller   klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan till patientnämnden. Du kan också göra en anmälan. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända Vem kan vända sig till patientnämnden? Patienten ansöker själv genom att skicka en anmälan till patientnämnden.

Skåne län Adress. Patientnämnden Skåne 291 89 Kristianstad .

Patienten ansöker själv genom att skicka en anmälan till patientnämnden. Patientnämnden arbetar på uppdrag av Region Östergötland samt följande 

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål. Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade.

Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vården. Patientnämnden har även till uppgift att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård(LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och smittskyddslagen (SML).

Patientnämnden anmälan

Anmälan om problem i vården - formulär.

Patientnämnden har även till uppgift att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som tvångsvårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård(LPT), lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) och smittskyddslagen (SML). Patientnämnden Regionhuset 971 89 Luleå . E-post. patientnamnden@norrbotten.se . Telefon. 020-59 90 00 .
Handelsbanken press office

Patientnämnden anmälan

Patientnämnden . Om du har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården eller tandvården inom både kommun och region (tidigare landstinget) kan du vända dig till patientnämnden. Läs om patientnämnden på webbplatsen 1177 Vårdguiden. Kontakt. Telefon: 018-611 60 51 (måndag–fredag 8.30–11.30) E-post: patientnamnden@lul.se Ledamöter i Patientnämnden .

Det är viktigare att anmälan kommer in till oss än att alla uppgifter finns med. Man kan alltid komplettera sin anmälan i efterhand. Så snart vi har registrerat din anmälan kommer vi att be om en fullmakt för att kunna ta del av de handlingar som behövs för att kunna bedöma ditt ärende.
Kommunal borås

Patientnämnden anmälan art monitor stand
när kan man stämma någon
appendicit barn 1177
vad ar valstand
hjalmar lundbohm gården
lantmäteriet hallstahammar

Så här gör du en anmälan. Uppläsning. Det enklaste och säkraste sättet att framföra synpunkter eller klagomål på vård som du eller en närstående fått är att logga in med e-legitimation på www.1177.se, gå in under Alla övriga tjänster och därefter Lämna synpunkter och klagomål i Region Stockholm/Lämna synpunkter och klagomål hos Patientnämnden.

Hur kontaktar jag patientnämnden? För att komma i kontakt med patientnämnden kan du använda dig av e-tjänst, skriva brev (se blanketter) eller ringa vår kanslitelefon. Till Patientnämndens kansli kan du som patient eller anhörig vända dig med synpunkter på: hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Jämtland Härjedalen, hälso- och sjukvård som bedrivs inom länets alla kommuner, hälso- och sjukvård hos privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Jämtland Härjedalen, offentligt finansierad tandvård Patientnämnden är helt fristående från hälso- och sjukvården. Telefontider hos Patientnämnden: Du är välkommen att ringa oss kl.